logo
Mörbylånga Åkeri AB

Verksamhetspolicy

Verksamhetspolicy för Mörbylånga Åkeri AB

Vår verksamhetspolicy omfattar miljö, kvalitet, trafiksäkerhet och arbetsmiljö.

Vår ambition är att alltid leva upp till kundernas förväntningar på oss genom att erbjuda kundanpassade, konkurrenskraftiga och miljöriktiga tjänster och transporter. För att leda utvecklingen mot en hållbar tillväxt är lönsamhet, kundfokus, miljöhänsyn, god arbetsmiljö och ett aktivt förbättringsarbete viktiga förutsättningar.


Vi ska:

 

  • följa lagar och uppfylla övriga krav som gäller för vår verksamhet.
  • regelbundet utvärdera och ständigt förbättra ledningssystemet.
  • ha ett arbetsmiljöansvar och medverka till fysisk, psykisk och socialt god arbetsmiljö samt verka för en god jämnställdhet.
  • upprätta miljömål, sträva efter ständiga förbättringar och förebygga föroreningar ifrån våra fordon. Vi ska följa upp, mäta och utvärdera våra miljöaktiviteter mot uppsatta miljömål.
  • motivera, informera och höja medarbetarnas kompetens i miljö, kvalitets och trafiksäkerhetsfrågor så att arbetsuppgifterna utförs och uppfyller kraven inom verksamheten.
  • följa upp, utvärdera och förbättra verksamheten mot uppsatta kvalitetsmål.
  • ha nyktra och drogfria chaufförer.