logo
Mörbylånga Åkeri AB

Sunda transporter från sunda åkeriföretag.

Sveriges Åkeriföretag är den svenska åkerinäringens branschorganistation. Där vi är medlemmar. Vi är också en del av Fair Transport ett ställningstagande för sunda transporter från ansvarsfulla åkerier.

Åkerier som kör trafiksäkert, tänker klimatsmart och erbjuder goda arbetsförhållanden.

I den konkurrentsituation som finns i dag finns är det risk att både köpare och säljare av transporter tummar på säkerhet, miljötänk och socialt ansvar i jakten på att spara pengar kortsiktigt. Vi anser att både köpare och säljare av transporter måste ta sitt ansvar för en säker, ren och ansvarsfull åkerinäring. Fair Transport underlättar för alla som köper transporter att göra bra val.

Vi kör trafiksäkert.

Vi kör klimatsmart.

Vi tar ansvar